Gambia

Stichting Montferland Sare Wallom
Beleidsplan
Title
Ga naar de inhoud
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Inleiding

De “Foundation Montferland Sare Wallom” heeft zich als doel gesteld de mensen in “Sare Wallom” in het oosten van Gambia te helpen bij het opbouwen van een menswaardig bestaan. Hierbij zijn zelf-voorzienendheid, opleiding en het bieden van hulp waar nodig, de pijlers voor de stichting.

De stichting stelt zich ten doel fondsen, donaties en giften te verzamelen waarmee de lokale bevolking van Sare Wallom en uit de directe omgeving daarvan zich kunnen ontwikkelen en daarmee een menswaardig bestaan kunnen opbouwen.

In de afgelopen jaren hebben wij samen met de lokale bevolking een tuinderij/kwekerij opgezet waar zij groenten en fruit telen. Deze zijn deels voor eigen gebruik maar ook zeker voor de verkoop.

Activiteiten  waren onder andere een afrastering om de tuinderij, opleiding van de medewerkers (voornamelijk de vrouwen), Het slaan van putten voor de watervoorziening van de tuinderij en het dorp.

Ook hebben wij bij tegenslagen, zoals een grote brand in het dorp afgelopen jaar (2019), kunnen helpen met de wederopbouw.

Voor de komende 2 jaar staat het opzetten van een verkoopsysteem waarbij de vrouwen een goede prijs krijgen voor hun producten centraal. De daarbij behorende middelen zoals verpakkings-materiaal, transportmiddelen en houdbaarheid van de producten zijn aandachtspunten.

De overheid van Gambia ziet inmiddels ook de ontwikkelingen in de regio en steunt het dorp ook met proefprojecten. Zij doen dit in de vorm van zaden, veredeling van zaden en toebedelen van proefprojecten.
Dit zijn mooie kansen om de kwaliteit van de producten te verbeteren en dus een betere prijs te krijgen voor de producten.

Uiteindelijk doel is dat de gemeenschap in en rond Sare Wallom zich zelfstandig kan redden.

 

Termijn van een beleidsplan

Dit beleidsplan is geschreven voor 1 jaar met een doorkijk naar het tweede jaar.

Het belangrijkste doel is de stichting weer op de kaart te zetten en daardoor meer aan inkomsten te genereren uit fondsen, donaties en giften.

Daarnaast gaan we met de middelen die we hebben de bevolking zo goed mogelijk ondersteunen.

In de komende periode (2020) gaan basis van de stichting sterker maken

 

Missie, visie en strategie

De laatste jaren is de stichting ingedut en zijn de activiteiten op een lager pitje gekomen.

Wij hebben ons tot taak gesteld de stichting (FMSW) weer nieuw leven in te blazen zoals ook al in de inleiding is beschreven.

 

 

 

Doelstelling

Voor de komende 2 jaar staat het opzetten van een verkoopsysteem waarbij de vrouwen een goede prijs krijgen voor hun producten en de daarbij behorende middelen zoals verpakkingsmateriaal, transportmiddelen en houdbaarheid van de producten aandachtspunten zijn.

De overheid van Gambia ziet inmiddels ook de ontwikkelingen in de regio en steunt het dorp ook met proefprojecten. Dit zijn mooie kansen om de kwaliteit van de producten te verbeteren en dus een betere prijs te krijgen voor de producten.

Uiteindelijk doel is dat de gemeenschap in en rond Sare Wallom zich zelfstandig kan redden.

 

Strategie

Alles wat wij doen,  doen wij samen met de lokale bevolking. Op deze wijze komt er ook ontwikkeling in het gebied.

Bij iedere klus die we aanpakken zorgen we voor een ervaren persoon uit de omgeving die tijdens de klus weer andere mensen opleidt.

 

Huidige situatie

Op dit moment is de tuinderij zover ontwikkeld de deelnemers aan het tuinproject zelf langzaam aan een deel van de onkosten voor het onderhouden en het ontwikkelen van het “bedrijf” zelf kunnen opbrengen. Ze gaan zien dat ze op deze manier steeds meer zelfvoorzienend worden. De tuinderij wordt geleidt door een manager die rechtstreeks aan ons verslag uitbrengt.

De lijntjes zijn kort en dat werkt. met de manager kunnen we afspraken maken en hij verantwoord alles wat hij doet aan ons. Op die manier houden wij ook nauw contact met het project en kunnen we goed toezien op de besteding van de gelden.

 

Activiteiten van de organisatie

Wij willen ons de komende periode inzetten om:

1.       Het dak van de school te vernieuwen, hierdoor wordt beter onderwijs mogelijk.

2.       De watervoorziening op de landerijen optimaal houden

3.       In de toekomst kijken naar een pick-up om de producten te vervoeren naar de markt

4.       Zonnepanelen realiseren

 

ad 1:      zodra de financiën dekkend zijn voor het aanbrengen van een nieuw dak dat het oude lekkende vervangt gaan wij dat financieel ondersteunen en daarbij timmermannen opleiden.

ad 2:      de watervoorziening is nu redelijk op peil maar behoeft onderhoud. Hier willen wij met kennis en geld aan bij dragen.

ad 3:      we oriënteren ons de mogelijkheden om t.z.t. samen met de medewerkers een pick-up voor het transport van de producten naar de markt aan te schaffen.

ad 4:      Het zou mooi zijn om op de kwekerij maar ook voor algemene voorzieningen in het dorp iets te doen met zonne-energie, we gaan de mogelijkheden onderzoeken.


Bestuur

Voorlopig bestaat het bestuur uit een dagelijks bestuur van 3 personen.

Voorzitter:                        J.B.J. Helthuis, Hans

Penningmeester:               J.F. Overdreef, Johnny

Secretatis:                        T. Nova, Tiny


Het werven van gelden
Fondsenwerving vindt plaats door:
•    organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten
•    donaties van sponsoren
•    incidentele giften van bedrijven, instellingen, particulieren en scholen
•    inzamelen bij bedrijven, instellingen en particulieren van goederen
•    contacten met (lokale-) pers
•    de website wordt regelmatig bijgewerkt en verbeterd

                                                Uw financiële donaties zijn van harte welkom op onze bankrekening:
                                                   NL 45 RABO 0149 0288 81, t.n.v. St. Montferland-Sare Wallom

Beheer en besteding van het vermogen
Het huidige vermogen van de stichting wordt ingezet voor het salaris van de leidinggevende medewerkers in Sare Wallom te betalen. Zij werken ter plekke voor onze stichting.
1x leidinggevende en 3x bewaking.

Reknr: NL45RABO 0 1490.28.881

t.n.v. Stichting Montferland - Sare Wallom
  KvK   09191287

  ANBInr:  8202.91.493
Terug naar de inhoud